Daga församling

Daga församling ligger i Gnesta kommun och omfattar Laxne, Björnlunda och Stjärnhov med omnejd. Vi har fyra medeltida kyrkor: Gåsinge, Dillnäs, Gryt och Björnlunda. Daga församing hör till Strängnäs stift och bildades genom en sammanläggning av de tidigare församlingarna Gryt, Björnlunda och Gåsinge-Dillnäs. Församlingen hör även till det kontrakt i stiftet som heter Domprosteriet. I församlingen bor 3500 personer och 2300 är medlemmar. Under sommaren ökar antalet personer som vistas i församlingen. Det är många ideella medarbetare som tillsammans med anställda medarbetare hjälps åt i församlingens gudstjänster och verksamheter. I församlingen finns flera aktiviteter och träffpunkter.