Ekshärads församling

Ekshärads tätort ligger 10 mil norr om Karlstad vackert belägen vid Klarälven. Här finns en grundskola, förskola till årskurs nio, ett äldreboende, vårdcentral och olika servicenäringar. Ekshärad ingår i Hagfors kommun och församlingen är ett enförsamlingspastorat med en spånklädd träkyrka mitt i byn. Församlingen har en mycket god ekonomi och inom dess gränser bor ca 3100 personer, av dessa är 77 % kyrkotillhöriga. Fastigheterna är få och väl underhållna. Medarbetarlaget består av 11 anställda och den ekonomiska omsättningen landar på cirka 11,4 miljoner kronor.