Fresta församling

Fresta församling är en av tre församlingar i Upplands Väsby kommun. Församlingen består i huvudsak av villa- och radhusbebyggelse och ligger öster om E4:an mellan Hammarby och Vallentuna församlingar. I den idylliska lilla kyrkbyn ligger vår medeltidskyrka omgiven av kyrkogård, församlingshus och den gamla klockarstugan. Vi är ett arbetslag om ca 16 personer. Vi har ett rikt musikliv och många körer. En särskild profil utgörs av Fresta kyrkodansare som samlar deltagare i alla åldrar till dans i gudstjänst. Fresta är en kulturhistoriskt rik bygd där Heliga Birgitta inspirerat bland annat till vår pilgrimsled, Birgittavandringen. Församlingen har ett utvecklat skolarbete med många klasser på besök under flera tider på året. Du har ditt arbetsrum i Fresta församlingsgård tillsammans majoriteten av medarbetarna.