Göteborgs domkyrkopastorat

Göteborgs domkyrkopastorat består av sex församlingar; Annedal, Domkyrko, Haga, Johanneberg, Tyska Christinae och Vasa, i centrala Göteborg. Här bor 75 000 människor och 60 000 personer har sitt dagliga arbete i innerstaden. Till pastoratet hör också sjukhuskyrkan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Universitetskyrkan och verksamheten Stella i Guldhedskyrkan. I pastoratet är vi drygt 100 anställda inom flera yrkesområden.