Holmsunds församling

Välkommen till Holmsunds församling, en församling med livfullhet, goda grunder och fina möjligheter! Församlingen ligger 12 km från Umeå och utgörs av skärgårdsorterna Obbola och Holmsund. Här finns två kyrkor, en diakonicentral och två kyrkogårdar, en bred verksamhet med bland annat stort diakonalt fokus, en god grund i både ekonomi och styrning samt ett gott arbetslag att kliva in i. Här finns kort sagt en bra plats för dig som vill leda och utveckla vad det är att vara kyrka i ett lokalt och välkomnande sammanhang!