Järfälla församling

Järfälla församling är en av Stockholms större församlingar med ca 33 000 tillhöriga. Församlingen har ca 90 anställda och dess geografiska gränser är samma som Järfälla kommuns. Inom församlingen finns fyra kyrkor, ett begravningskapell samt två kyrkogårdar. Församlingen är organiserad i fem arbetslag.