Kalix församling

Kalix - där älven möter havet, har den nordligaste medeltida kyrkan i landet och längst ut i Kalix skärgård finns Malörens kapell. Här får du får chansen att tillsammans med arbetslag, förtroendevalda och volontärer förnya och vidareutveckla gudstjänstlivet och församlingsverksamheten. Målet är att bibehålla och öka antalet medlemmar i församlingen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare genom att bygga en trygg, stimulerande och kreativ arbetsmiljö för församlingens anställda. Med 27 tillsvidareanställda och verksamhet på flera orter bedrivs en varierad verksamhet med barn och ungdomsgrupper, vuxenverksamhet på finska och svenska, körer, konfirmandverksamhet, diakoni, begravningsverksamhet, kök och expeditioner.