Lindome församling

Lindome ligger knappt 20 minuter, med pendeln, söder om Göteborg. Här möts stad och land, tradition och framåtanda. Kyrkan är för många en självklar del av samhället och livet. Församlingen präglas av en bred gudstjänstfirande gemenskap, ett stort konfirmandarbete och en välbesökt Öppen förskola. Arbetslaget består av tjugo medarbetare. Tillsammans med anställda och frivilliga söker församlingen ständigt nya sätt att kommunicera med Lindomeborna.