Örby-Skene församling

Örby-Skene församling är ett enförsamlingspastorat som ligger i Marks och Kinds kontrakt i Göteborgs stift och som tillsammans med Kinna utgör centralorten i Marks kommun. I församlingen bor det ca 10 000 personer varav ca 60% är medlemmar. Församlingen har 3 kyrkor; Örby, Skene och Svenasjö, och är uppdelad i två distrikt. Arbetslaget består av 25 personer (varav 2 är kyrkomusiker), som tillsammans med många ideella medarbetare är engagerade i församlingens liv på olika sätt. Vi gläds över ett rikt, engagerat och mångfacetterat församlingsliv i alla åldrar, där söndagens välbesökta gudstjänster utgör navet.