Osby pastorat

I pastoratet finns körer för barn och vuxna, konfirmand- och ungdomsverksamhet och diakoni. I arbetslaget finns två komministrar, en diakon, tre kyrkomusiker och en församlingspedagog. Totalt består arbetslaget av ca fyrtio personer.