Roslagens östra pastorat

Roslagens östra pastorat består av tio församlingar i östra delen av Norrtälje kommun. Församlingarnas uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Församlingarna har ca 148 byggnader varav 19 kyrkor och pastoratet är en del av Svenska kyrkan i Uppsala stift och har ca 30 000 medlemmar, ca 100 anställda, en omsättning på drygt 100 miljoner kronor och en balansomslutning på ca 185 miljoner kronor.