Skallsjö församling

Skallsjö församling är en kreativ och trivsam arbetsplats som värnar en öppen folkkyrka och tror på kyrkan och församlingen som positiv kraft i samhället. Vi har en bred och varierad verksamhet och mötet mellan människor, tro, kultur och andlighet är viktigt för oss. Vi är en arbetsplats med 17 olika individer, ett kompetent arbetslag och många engagerade ideella. Skallsjö församling ligger i Lerums kommun, ca 2,7 mil nordost om Göteborg och omfattar främst Floda/Tollered. I församlingen finns en kyrka med tillhörande kyrkogård, ett församlingshem, en kyrkstuga samt en kyrkoruin. Församlingen har ca 6 500 kyrkotillhöriga och det bor drygt 11 000 inom församlingen. Vi har en fantastisk, nyrenoverad kyrka med sitt uppmärksammade glastorn och ljuskrona. Vårt församlingshem ligger närmare centrum och Floda pendelstation. Många pendlar till Göteborg och Alingsås. I Floda finns gott om radhus och villor men också en del hyreshus.