Skellefteå S:t Örjans församling

S:t Örjans församling består av de två orterna Ursviken och Skelleftehamn. Här bor cirka 7200 människor varav cirka 4 800 är medlemmar i församlingen. Ursviken - som är den något större orten - har relativt få arbetsplatser och därför fler som pendlar från än till orten. I Skelleftehamn är det tvärtom. Här finns många arbetsplatser, med Rönnskärsverken som den klart största, och många som pendlar till orten.