Svenska kyrkan i Kumla

Vår vision är att vara ”kyrka mitt i byn”, närvarande, relevant och trovärdig. Vi hoppas på att vara en positiv kraft i bygden, en gemenskap med hög delaktighet och ideellt engagemang som tar ansvar för evangelium, människor, utveckling och miljö. Läs mer om Kumla pastorat på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/kumla.