Svenska kyrkan i Skellefteå

Skellefteå tror på framtiden. Staden växer, bostäder, skolor och förskolor byggs och näringslivet satsar. Staden omringas av byar och samhällen med livskraft, närhet och samverkan. Här finns förutsättningarna att leva tryggt och samtidigt utforska nya drömmar. Mitt i allt detta står Svenska kyrkan. Vi har kyrkor och församlingar både i centralorten och i kringliggande orter i kommunen. Vi delar evangeliet i närvaro, öppenhet och hopp. Medvetna om att livet består av ljusa och mörka dagar, och att både glädje och sorg är något som är bättre tillsammans med andra. Vi tror på en närvarande Gud som skapar, befriar och ger liv. Den kristna tron har i långa tider präglat Skellefteå och bidrar aktivt i kommunens arbete för medmänsklighet, framtidstro och en hållbar framtid. Det arbetet vill vi fortsätta och förstärka.