Svenska kyrkan i Umeå

Svenska kyrkan i Umeå har 64 600 medlemmar, 180 anställda, hundratals ideella och förtroendevalda samt sex församlingar som samverkar. Det formella namnet är Umeå pastorat. Det finns också ett kansli med gemensam fastighets- och kyrkogårdsförvaltning, administration och bokning, personalfunktion samt kommunikationsenhet.