Ydre pastorat

Ydre pastorat är beläget i södra Östergötland i Linköpings stift. Pastoratet består av tre församlingar, Sund-Svinhult, Norra Ydre och Västra Ryds församlingar. Pastoratets geografiska gränser sammanfaller med Ydre kommuns. I pastoratet finns sex kyrkor och en gudstjänstlokal. Församlingsexpeditionen finns i kommunens centralort Österbymo. Ydre, en av Sveriges minsta kommuner till invånarantalet (cirka 3 660 invånare) har en fantastisk omgivning och natur. Här finns många föreningar och ett stort engagemang i socknarna, intressanta kulturmiljöer samt spännande utflyktsmål. På sommaren tredubblas befolkningen med fritidsboende och turister. I kommunen finns skolor i Österbymo och Hestra samt äldreboendet Solängen.