Hedvig Eleonora församling ligger i centrala Stockholm och har 11 200 invånare varav ca 6 500 är medlemmar, men församlingen är också en cityförsamling som tilltalar långt fler än de som bor i närområdet. Församlingen är inne i ett dynamiskt och expansivt skede som präglas av grundtanken att vara ”Din öppna kulturkyrka vid Östermalmstorg” med en mångfald av språk och konstnärliga uttryck. Verksamheten har en stark kulturell och kyrkomusikalisk profil.

Samtalsmottagning för barn & unga söker personal med psykoterapiutbildning

Hedvig Eleonora och Oscars församlingar på Östermalm i Stockholms innerstad kommer att starta en samtalsmottagning för barn och unga till våren 2023.

Mottagningen ska ses som ett komplement och fördjupning till församlingarnas barn- och ungdomsarbete samt skolarbete. Verksamheten ska erbjuda kortare samtalsserier med karaktär av stöd- och krissamtal och vid behov vara överbryggande till annan professionell hjälp. Målgruppen är barn och unga i åldersspannet omkring 10–20 år som lider av psykisk ohälsa och som bor eller vistas inom församlingarna.

Du har en grundläggande psykoterapiutbildning eller är legitimerad psykoterapeut. Mottagningen ska bemannas med 2–3 tjänster på totalt 1,5 heltidstjänster. En av tjänsterna ska ha ett samordnande ansvar.

Du bör ha erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa hos barn och unga och orienterad i existentiella livsfrågor. Kanske arbetar du idag med dessa frågor som kurator eller präst inom Svenska kyrkan eller andra sammanhang.

Som person är du självgående, strukturerad och flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tillträde sker efter överenskommelse. Arbetstiden är ca 20 tim/vecka, per tjänst och en del av arbetstiden är förlagd på kvällstid. Samtalsmottagningen är ett treårigt projekt i samarbete med Tim Bergling Foundation. Verksamheten kommer bedrivas i de båda församlingarnas lokaler på Östermalm.

Upplysningar lämnas av Sven Milltoft, kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling, tfn 08-545 675 86, mail: sven.milltoft@svenskakyrkan.se eller
Erik Lundström, diakon i Hedvig Eleonora församling, tfn 08-545 675 81, mail: erik.lundstrom3@svenskakyrkan.se

Ansökan med personlig presentation och CV skickas till Hedvig Eleonora församling, Box 5105, 102 43 Stockholm eller hedvigeleonora.forsamling@svenskakyrkan.se och ska vara oss tillhanda senast den 7 december 2022.

LIKNANDE JOBB

Sökes: Fastighetstekniker


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Senior projektledare...


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Vi söker en...


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift

Församlingsassistent


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift

Byggnadsantikvarie...


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Kock sökes


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift

Vi söker en...


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift

Lärare i...


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift