I pastoratet finns körer för barn och vuxna, konfirmand- och ungdomsverksamhet och diakoni. I arbetslaget finns två komministrar, en diakon, tre kyrkomusiker och en församlingspedagog. Totalt består arbetslaget av ca fyrtio personer.

Välkommen att söka kyrkoherdetjänst i Osby pastorat!

Vi firar högmässa/gudstjänst varje söndag i Loshults och Osby kyrkor. I Visseltofta kyrka vid speciella tillfällen. Vi söker en andlig ledare och en god förkunnare som tillsammans med övriga präster och medarbetare har Jesus i centrum, ett förtroende för Bibeln som Guds ord och som vill arbeta med förnyelsen av gudstjänsten så att den tilltalar alla åldrar.

Som kyrkoherde behöver du kunna ta vara på de tankar som kommer från såväl arbetslag som förtroendevalda, vilja leda, uppmuntra och stå med i förverkligandet, och du får gärna ha egna idéer och tankar. Här finns en fungerade struktur med ledningsgrupp, bestående av kyrkoherde, kyrkokamrer, kyrkogårdsföreståndare, rektor och projektledare, samt en tydlig delegation. Vi tror på frihet under ansvar och vi vill arbeta som en gemenskap.

En fördjupad beskrivning av pastoratet, gudstjänstlivet och kommunen finner du i denna länk: www.svenskakyrkan.se/osby/beskrivning-av-pastoratet.

Under de senast sju åren har Prästgårdens förskola och fritidshem vuxit fram, där det nu också finns en förskolebuss. Projekt Grogrund finns för människor som står långt från arbetsmarknaden. Pastoratet har nyligen köpt ett äldreboende i Loshult med sikte på att där bygga lägenheter. I dessa och eventuella framtida projekt så har vi ansvariga som driver projekten och verksamheterna under kyrkoherdens övergripande ansvar.

Ekumenik är viktigt i Osby pastorat. Vi har ett nära samarbete med Pingstkyrkan och Missionskyrkan med gemensamma aktiviteter och gudstjänster flera gånger per år. Även för förskolan är ekumeniken viktig, både när det gäller välkomnande av barn och rekrytering av anställda.

Tillträde den 1 aug 2023 eller efter överenskommelse
Sista ansökningsdag är den 26 september.
Intervju i Lunds domkapitel den 24 eller 31 okt
Intervju i Osby pastorat under november

Vill du veta mer så kan du kontakta kyrkorådets ordförande Kenth Carlsson 
kenth.osby@gmail.com, 0709-48 17 37

Fackliga företrädare är:
Bodil Wiktorsson Bengtsson, Akademiska SSR
bodil.wiktorsson.bengtsson@svenskakyrkan.se, 0431-43 75 62

Frida Abenius, Vision
frida.abenius@fv.vision.se, 046-71 87 76

David Thell, Kyrkans Akademikerförbund
david.thell@kyrka.se, 072-721 95 69

Varmt välkommen med din ansökan som skickas till: osby.pastorat@svenskakyrkan.se alternativt Osby pastorat, Östra Storgatan 7 A, 283 41 Osby.

LIKNANDE JOBB

Församlingsherde till...


Mer info
& Ansökan
Linköpings stift

Vi söker en...


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Vi söker ny kyrkoherde


Mer info
& Ansökan
Linköpings stift

Vi söker kyrkoherde


Mer info
& Ansökan
Linköpings stift

Bli vår nya kyrkoherde!


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift

Kyrkoherdetjänst


Mer info
& Ansökan
Visby stift

VÅGA SPRÅNGET!


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Kyrkoherde 100%


Mer info
& Ansökan
Västerås stift

Är du vår nya kyrkoherde?


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift