Stockholms stift sträcker sig från Össeby i norr till Botkyrka i söder och från Djurö-Möja-Nämdö i öster till Adelsö-Munsö i väster. Stiftet bildades 1942 och är det yngsta men också till medlemsantalet största av Svenska kyrkans tretton stift. Här finns en mångfald av kulturell bakgrund, religionsutövning, sociala förhållanden, samlevnadsformer och kulturutbud. Strax under en miljon av invånarna i stiftet är medlemmar i Svenska kyrkan. Arbetet på stiftskansliet är organiserat enligt processmodell och leds av en direktor och en biträdande direktor. Stiftskansliet har cirka 50 anställda och kommer att från och med september 2022 sitta i helt nybyggda lokaler med aktivitetsbaserat kontor i St Jacobsgården invid St Jacobs kyrka vid Kungsträdgården.

Biträdande stiftsdirektor

Heltidsstjänst med sista ansökningsdag 21 augusti.

OM TJÄNSTEN

Stockholms stift söker biträdande stiftsdirektor. Stockholms stiftskansli har till uppgift att främja och utöva tillsyn över församlingarna i Stockholms stift. Kansliets uppdrag spänner över en mängd områden allt från fastigheter, ekonomi, juridik, till gudstjänst, strategisk diakoni, ledarskap, undervisning i kristen tro och hållbarhetsfrågor.

Kansliets arbete är organiserat i processer och ambitionen är att allt som kansliet gör ska skapa värde för församlingarna. Våra värderingar är "styrkan sitter i gruppen", "församlingen i fokus" och "aktivt medarbetarskap". De ska prägla såväl relationerna till församlingarna som inom stiftsorganisationen.

Tillsammans med biskop och stiftsdirektor bidrar du till att syfte och måluppfyllelse av stiftsorganisationens verksamhet förverkligas. Här har biträdande stiftsdirektor ett särskilt teologiskt ansvar. 

I samarbete med stiftsdirektor svarar du för planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av verksamheten och ger stöd för ständiga förbättringar av organisationens processer.  

Vårt chefskap präglas av ett coachande förhållningssätt som bidrar till att medarbetare växer och utvecklas. I rollen ingår chefsansvar för cirka 30 personer.  

VI SÖKER DIG SOM:

  • har vana att leda genom andra 
  • har chefserfarenhet, gärna från processtyrning 
  • har examen i teologi på akademisk nivå 
  • är väl förtrogen med svenskkyrkligt församlingsliv 
  • är medlem i Svenska kyrkan

Vårt chefsskap präglas av ett coachande förhållningssätt varför du är relationell, lyhörd och ger medarbetare möjlighet att ta ansvar, växa och utvecklas. Du har god förmåga att fatta beslut när så krävs. 

Stockholms stift strävar efter mångfald och en jämn könsfördelning bland de anställda. Organisationen vill välkomna människors olikheter och värderar dessa positivt. 

Vi arbetar aktivt med ledarskap och medarbetarskap samt förebyggande med arbetsmiljö- och trivselfrågor och erbjuder våra medarbetare bland annat friskvårdsbidrag och årsarbetstid.  

Som anställd på stiftskansliet i Stockholms stift ingår man i stiftsorganisationen, vars uppgift är att främja församlingarna i deras grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftskansliet är uppbyggt kring biskopens uppdrag samt de uppgifter som stiftet har att utföra. 

REKRYTERINGSPROCESS 

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I slutskedet kommer vi att ta in referenser från dem som går vidare i processen.   

Tillträde: 1 november eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 21 augusti
Tjänstgöringsgrad: Heltid 100%  
Lön: Enligt överenskommelse  
Placering: Vid Kungsträdgården i centrala Stockholm 

Vid frågor om tjänsten, kontakta stiftsdirektor Solveig Ininbergs, solveig.ininbergs@svenskakyrkan.se.

Fackliga företrädare: Klicka här 

Skicka din ansökan till: stockholmsstift.rekrytering@svenskakyrkan.se i form av ett CV och personligt brev. Obs skriv ”biträdande stiftsdirektor Stockholms stift” i ämnesraden. Vi vill ha din ansökan senast 21 augusti

Välkommen med din ansökan! 

LIKNANDE JOBB

Trainee 75%


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Biskopsadjunkt


Mer info
& Ansökan
Karlstads stift

Bebyggelseantikvarie –...


Mer info
& Ansökan
Linköpings stift

Kanslichef i Danderyds...


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Kanslichef med HR-ansvar


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Fastighetschef 100%


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Kyrkogårdsförman 100%


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Handläggare teologi...


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Rektor till förskola...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift