Härnösands pastorat består av sju församlingar som erbjuder flertalet gudstjänster varje vecka, musikarrangemang, körer, gemenskapsträffar, mötesplatser, grupper av barn och unga, meditation och mycket mer. Totalt har pastoratet 52 helårsanställda samt säsongsanställda och feriearbetare. Som präst kommer du att ingå i ett arbetslag som består av nio präster, fyra diakoner, fem pedagoger och sju musiker. Du blir en del av ett aktivt församlingsliv med stort engagemang, gemenskap, stöd och tro. Förutom de särskilda ansvarsområden som ligger i de olika tjänsterna har vissa tjänster en geografisk inriktning, men alla anställda kan tjänstgöra i hela pastoratet som omfattar Härnösands kommun.

Komminister/Fängelsepräst (100%)

Ansökan senast 31 juli.

Komminister/Fängelsepräst (100%)

Vi söker dig som är präst och som vill möta intagna och häktade på anstalt för personliga samtal, gudstjänster och vägledning i etiska och existentiella frågor.

Fängelsepräst

Huvuddelen av tjänsten är förlagd till säkerhetsanstalten Saltvik, där du möter de intagna och häktade både i gudstjänst och samtal. Arbetet på Saltvik sker i ett arbetslag med NAV-medarbetare från olika kyrkor och muslimska trossamfund. Du tjänstgör också vid gudstjänster och kyrkliga handlingar i pastoratets församlingar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Kontakt, samtal, själavård och gudstjänster med intagna, häktade och anställda på säkerhetsanstalten Saltvik
  • Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Arbetet inom NAV (Nämnden för andlig vård) bedrivs enligt det avtal som finns mellan Kriminalvården och Sveriges kristna råd. För att antas till tjänst inom NAV-verksamhet ställs några kriterier upp som redovisas i skriften ”Riktlinjer för kyrkornas arbete på häkten och anstalter”. Hela skriften finns att läsa och ladda ner på vår hemsida.

För att antas som NAV-medarbetare är följande egenskaper nödvändiga:

  • Trygghet i samfundstillhörighet och teologisk grundsyn.
  • Personlig mognad och god erfarenhet av församlingsarbete.
  • Professionell inställning och uppträdande.
  • Ekumenisk och multireligiös kunskap, vilja och respekt.
  • Vilja till att lära och förstå Kriminalvårdens organisation, regelverk och arbetsmetoder.
  • Kännedom om den egna positionen i Kriminalvårdens system.

Sveriges kristna råds NAV-konsulenter ansvarar för grundutbildning och kompetensutveckling.

Övrigt

Behörighet att vara präst i Svenska kyrkan är ett krav.
Tjänsten är placerad i Säbrå, Byåker 240.
Körkort B och tillgång till egen bil är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma.

Tillträde efter överenskommelse, gärna så snart som möjligt.

Ansökan med sedvanliga ansökningshandlingar skall vara oss tillhanda senast 2022-07-31 till Härnösands pastorat, Franzéngatan 18, 871 31 Härnösand eller harnosand.pastorat@svenskakyrkan.se.

Ange ref: P 2022-78

SKR svarar för registerkontroll hos Säpo.
Intervjuer beräknas ske v. 33-34. 

För mer information om NAV-verksamheten: Susanne Rodmar, NAV-konsulent SKR, tel. 08-453 68 11, susanne.rodmar@skr.org.

LIKNANDE JOBB

Vi söker präst 100%


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift

Präst till Bollnäs och...


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Komminister till...


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Vi söker komminister...


Mer info
& Ansökan
Karlstads stift

Vi söker två präster


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Präst 100 %...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Präst i Bjursås...


Mer info
& Ansökan
Västerås stift

Arbetsledande...


Mer info
& Ansökan
Visby stift

Vi söker komminister 100%


Mer info
& Ansökan
Skara stift