Svenska kyrkan Malmö består av 6 församlingar och 21 kyrkor. Här finns även en kyrkogårdsförvaltning och stödfunktioner såsom HR, IT, ekonomi, kommunikation och fastighet. Sammanlagt är vi ca 500 anställda samt många ideella och förtroendevalda. Svenska kyrkan Malmö befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Vi formar framtidens kyrka i en snabbt växande storstad med landets yngsta befolkning, där 50% av invånarna är mellan 0–35 år. Utmaningarna i Malmö är stora samtidigt som möjligheterna är många. Med Malmö universitet, Öresundsbron, innovationer inom arkitektur, kultur och företagande, är Malmö en stad i framkant. Här finns också segregation och utanförskap och behovet av livstolkning och växande i tro och tillit är stort.

Kyrkogårdschef till Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö

Malmös kyrkogårdsförvaltning omfattar ca 150 hektar mark och innefattar alla kyrkogårdar inom Malmös stadsgräns. Kyrkogårdarna är indelade i 3 skötseldistrikt. Dessutom består förvaltningen av transportavdelning, verkstad, krematorium, anläggare och administrativ personal. Vi som arbetar här speglar mångfalden i Malmö. I vårt uppdrag ingår att åt Malmöbor tillhandahålla samtliga tjänster som begravningslagen föreskriver. Vi är ca 230 medarbetare under högsäsong.

Är du vår blivande Kyrkogårdschef i Svenska Kyrkan Malmö?

Svenska kyrkan Malmö, består av sex församlingar, 21 kyrkor samt kyrkogårdsförvaltning. Svenska Kyrkan Malmö är Sveriges största pastorat. Stödfunktionerna innehåller ekonomi, HR, IT, kommunikation och fastighet. Sammanlagt är vi ca 500 anställda samt många ideella och förtroendevalda.

Svenska kyrkan Malmö befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Vi formar framtidens kyrka i en snabbt växande storstad med landets yngsta befolkning, där 50% av invånarna är mellan 0–35 år. Utmaningarna i Malmö är stora samtidigt som möjligheterna är många. Med Malmö Universitet, Öresundsbron, innovationer inom arkitektur, kultur och företagande, är Malmö en stad i framkant. Här finns också segregation och utanförskap och behovet av livstolkning och växande i tro och tillit är stort.

Kyrkogårdsförvaltningens uppdrag är att tillse att begravningslagen fullföljs genom att ta hand om våra 18 kyrkogårdar samt ett krematorium.

Som Kyrkogårdschef har du ett övergripande personal-, budget- och verksamhetsansvar för en organisation med ca 170 helårsanställda och 100 säsongsanställda och med en budget på ca 160 Mkr. Du leder verksamheten genom förvaltningens ledningsgrupp.

Du ansvarar för att process- och målstyrning uppfylls i enlighet med Svenska kyrkan Malmös övergripande mål och värdegrund. Du rapporterar till förtroendevalda i kyrkogårdsberedningen och som tjänsteman är du direkt underställd Kyrkoherden.

Du ingår i Svenska kyrkan Malmös samrådsgrupp tillsammans med övriga chefer inom administrationen och arbetar där med organisationens övergripande frågor.

Kyrkogårdsförvaltningen befinner sig mitt i en omorganisation efter en genomlysning och vi förväntar oss att den nya kyrkogårdschefen tar över processen och fortsätter i den riktning som utstakats. 

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Vara föredragande i kyrkans beslutande organ
 • Press- och mediakontakter
 • Omvärldsanalys
 • Tillse att begravningsuppdraget följer de lagar och regler som finns
 • Kontakt med olika myndigheter som exempelvis Länsstyrelse och Malmö Stad
 • Samarbete på nationell nivå samt stift och andra pastorat
 • Leda och driva Kyrkogårdsförvaltningen enligt ledningens riktlinjer
 • Driva större projekt i förvaltningen
 • Kyrkogårdsförvaltningen är religionsneutral, men du kommer att ha mycket kontakt med olika trossamfund runt om i Malmö

För att lyckas i rollen ser vi att du har:

 • Universitetsutbildning på magisternivå eller liknande
 • Flerårig dokumenterad erfarenhet av förtroendemannastyrd organisation
 • Du är/har varit ledare för chefer
 • Erfarenhet av strategiskt, processinriktat, långsiktigt arbete

Det är viktigt att du har en helhetssyn och kan sätta strategier ur ett helhetsperspektiv. Du har god förmåga att hantera olika kulturer och agera professionellt med de olika trossamfunden.

Som person är du lyhörd och har lätt för att skapa förtroende. Du är drivande, flexibel, välorganiserad och engagerad. Du har erfarenhet av att arbeta i team och värdesätter samarbeten och goda relationer.  Som ledare är du ödmjuk inför uppgiften, du har ett situationsanpassat och tillitsfullt ledarskap som skapar utrymme för dina medarbetare att lyckas i deras uppgifter.

Vi erbjuder

Svenska Kyrkan Malmö är en plats för inspiration och utveckling. Öppenhet, mångfald, och tillgänglighet är ledord som är viktiga för oss i vår verksamhet. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. Vi värnar om en god arbetsmiljö och att våra medarbetare ska känna delaktighet.

Övrig information

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 31 augusti.

Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Information om tjänsten: För upplysningar om tjänsten kontakta kyrkoherde Gunilla Hallonsten, 040-27 90 44.

I denna rekrytering samarbetar vi med Management Partners. 

Facklig representant

Peter Åsvik, Vision, 040-27 90 36 

LIKNANDE JOBB

Fastighet och...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Kyrkogårdsförman 100%


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Stiftsjurist till...


Mer info
& Ansökan
Visby stift

Kanslichef i Danderyds...


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Församlingsherde


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Redovisningsassistent...


Mer info
& Ansökan
Växjö stift

Vi söker Församlingsherde


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift

Församlingsherde till...


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Församlingsherde i...


Mer info
& Ansökan
Lunds stift