Svenska kyrkan Växjö har ca 55 000 medlemmar i 13 församlingar inom stad och på landsbygd. Vi vill vara en kyrka där alla kan hitta en självklar plats. Vi finns mitt i vår samtid med portarna öppna för människor och samhälle. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare som arbetar för vår vision En levande kyrka. Nära livet. Varje dag.

Regionpräst och krissamordnare till södra Sverige

ARBETSBESKRIVNING

Växjö, Linköpings och Lunds stift har behov av förstärkning inom militärsjälavården samt inom kris- och beredskapsarbete. Vi söker nu en person som tar ett helhetsgrepp kring dessa frågor. Tjänsten har ett delat uppdrag och innebär att man arbetar 50 % som regionpräst i Militärregion Syd och 50 % som kris- och beredskapssamordnare i Linköpings och Växjö stift.

Som regionpräst är du knuten till Militärregion Syd (MRS) och Försvarsmakten som militär själavårdare. Militärregion Syd omfattar Skåne, Blekinge, Småland och Östergötland och staben är placerad på Revingehed i Skåne. Tjänsten innebär att samordna den militära själavården inom militärregionen genom kontakter med militära förband, kyrkliga företrädare för olika trossamfund samt civila myndigheter. Uppdraget innefattar även arbete med totalförsvarsplanering i samverkan med berörda aktörer. Regionprästen är rådgivare/själasörjare och stabstöd till chefen för Militärregionen och ingår i ledningsgruppen för militär själavård.

Som kris- och beredskapssamordnare ingår att vara med och bygga Sveriges civila försvar genom att stötta uppbyggnaden av ett förstärkt kris- och beredskapsarbete i stiftsorganisationer och församlingar och pastorat i Växjö och Linköpings stift. Utgångspunkten är att vi bygger beredskap tillsammans. Arbetet sker med utgångspunkt i samhällets gemensamma grunder för kris- och beredskapsarbete och du blir en nyckelperson i samordningen med berörda länsstyrelser och andra samhällsaktörer. De två uppdragen samverkar med varandra och bidrar till att utveckla Svenska kyrkan som en aktiv part både i totalförsvaret och i kris- och beredskapsfrågor i Sverige. 

KOMPETENSPROFIL

Du som söker:

  • Har varit verksam som präst i Svenska kyrkan i minst 5 år
  • Delar Försvarsmaktens värdegrund
  • Kan krigsplaceras inom Försvarsmakten, MRS.
  • Har normal fysik (för att kunna följa ett förband i fält), enligt FM grundnivå.
  • Innehar körkort B (tjänsten innebär en del resande)

Det är också önskvärt/meriterande om du har:

  • Erfarenhet av regionala och/eller nationella perspektiv, ex. på stift, länsstyrelse eller region
  • God kunskap kring kris- och beredskapsfrågor och specifikt kyrklig beredskap.
  • Erfarenhet av verksamhetsutveckling
  • Erfarenhet av krishantering i stora organisationer
  • Erfarenhet av institutionssjälavård/själavård i samverkan.

MER INFORMATION

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och tillträde sker efter godkänd säkerhetsprövning. 

Placering är på stiftskansliet i Växjö eller i Linköping, efter den sökandes önskemål, och tiden delas mellan arbete i Revingehed samt Linköpings och Växjö stift. 

Tjänsten rapporterar till chefen på det stiftskansli där placeringen är samt relaterar i uppdraget även till fältprosten och till chefen för militärregion syd, C MRS. Adekvat utbildning kommer att erbjudas. 

För frågor, kontakta:

Karin Björk, 013-24 26 06, karin.bjork@svenskakyrkan.se - stiftsdirektor i Linköping 
Camilla Ruben, 0470-77 38 87, camilla.ruben@svenskakyrkan.se - stiftsdirektor i Växjö
Lena Simonsson-Torstensson, 046-15 55 04, lena.simonsson.torstensson@svenskakyrkan.se - stiftsdirektor i Lund
Jenny Ahlén, jenny.ahlen@mil.se - fältprost

LIKNANDE JOBB

Präst sökes


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Komminister 100%


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Församlingspräst 100%


Mer info
& Ansökan
Västerås stift

Vill du jobba som...


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift

Vi söker vår nya...


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift

Vi söker en sjukhuspräst


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Vi söker en komminister


Mer info
& Ansökan
Luleå stift

Nu har vi en ledig...


Mer info
& Ansökan
Luleå stift

Präst till Sjösås...


Mer info
& Ansökan
Växjö stift