Svenska missionsrådet deltar aktivt i svenska och internationella nätverk för utvecklingsfrågor och ekumenik och är en ledande aktör i det svenska civilsamhället när det gäller religion och utveckling, religionsfrihet och organisationsutveckling för trosbaserade utvecklingsaktörer. Sedan 1980 är Svenska missionsrådet en strategisk partnerorganisation till Sida. En viktig del av vårt uppdrag är att vidareförmedla internationellt bistånd till våra medlemsorganisationer som arbetar med humanitära insatser och utvecklingssamarbete i ett 50-tal länder. Svenska missionsrådets lokaler ligger vid vattnet i Alvik några minuter från centrala Stockholm, där vi sitter tillsammans med ett flertal andra idéburna organisationer. Det finns även goda möjligheter till arbete på distans.

Kanslichef med HR-ansvar

Vi är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar både i Sverige och internationellt. Vi arbetar för hållbar utveckling, ökad rättvisa och minskad fattigdom.

Nu befinner vi oss i ett spännande läge där vi precis gått in i en ny strategisk verksamhetsperiod 2022-2026, med nya målsättningar och ambitioner. Vi har även sett över och utvecklat vår organisation och våra arbetssätt och är inne i ett spännande utvecklingsarbete, där du kommer att vara en nyckelperson!

Staben ger stöd och ansvarar på en övergripande strategisk nivå för planering, styrning och uppföljning av verksamheten. Den ansvarar även för det verksamhetsområde som rör ett hållbart kansli, inklusive frågor kring HR och arbetsmiljö, IT, kontorets administration och internkommunikation i samarbete med kommunikationsteamet. 

Staben leds av två chefer, kanslichef med HR-ansvar och ekonomichef, de ansvarar för varsitt område och består idag i övrigt av en administratör, ledningsstöd, ekonomihandläggare samt fyra controller, med dagligt hemvist i de operativa enheterna. Både kanslichefen och ekonomichefen sitter med i ledningsgruppen, där vi har nära samarbete kring organisationens strategiska utveckling. Kansliet har precis genomgått en organisationsförändring och är inne i ett spännande utvecklingsarbete, där du kommer att vara en nyckelperson!

Tjänstebeskrivning

Tjänsten består av två övergripande delar, där bland annat nedan uppgifter ingår. Till din hjälp har du en administratör som du också arbetsleder. Administratören ansvarar bland annat för praktiska kanslifrågor, arkivhantering och viss personaladministration. Löneadministrationen sköts av en extern konsult.

Kanslichef: 
Leda kansliets administrativa och HR-arbete. Bidra till den strategiska styrningen av organisationen i ledningsgruppen, och tillsammans med generalsekreteraren leda kansliets pågående organisationsförändring och stötta övriga chefer i detta. Ansvara på en övergripande nivå för internkommunikationen vid kansliet. Arbetsleda personal i den egna stabsgruppen. Ansvara för arbetet med den årliga verksamhetsplaneringen med hjälp av kollegor. Stödja generalsekreteraren i samarbetet med medlemsorganisationerna. Du ansvarar för kontakt med våra försäkringsmäklare kopplat till försäkringslösningar för våra medlemsorganisationer och deras utsända personal.

HR-ansvaret: 
Du leder och utvecklar hela bredden av kansliets strategiska och praktiska HR-arbete och ger stöd till övriga chefer i personalrelaterade frågor. I detta igår också att leda samverkan med de fackliga organisationerna och värnar en god samverkanskultur. Du ansvar för kontakt med vår företagshälsovård och vår lönekonsult och andra externa konsulter som anlitas för HR-området vid behov. Huvudansvaret för kansliets systematiska arbetsmiljöarbete samt frågor kring kompetensutveckling ligger inom tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av HR-arbete och gärna tidigare erfarenhet av arbetsledning. Du är drivande, van att arbeta självständigt, strukturerad, analytisk, håller deadlines och tar stort ansvar för ditt eget arbete. I rollen som kanslichef med HR-ansvar behöver du känna dig trygg i att föredra inför ledningsgruppen, kansliet och i förekommande fall SMR:s styrelse. För att fungera i rollen behöver du ha goda ledaregenskaper såsom förmåga till helhetssyn, kvalitetsmedvetenhet och samarbetsförmåga, samt vara prestigelös, flexibel, inlyssnande och ha vana av att ta emot och ge feedback på ett konstruktivt sätt. Du arbetar aktivt för att se medarbetarna växa inom organisationen.

Då Svenska missionsrådet är en sammanslutning av kyrkor och kristna organisationer önskar vi att du är förankrad i dessa sammanhang och har god förmåga att samarbeta med människor med olika bakgrund och troserfarenhet. Personlig förankring i en kristen gemenskap är en tillgång. Det är viktigt att du som del av organisationens ledning kan stå bakom SMR:s värdegrund, se vår hemsida.

För att lyckas i rollen tror vi att du har:

  • relevant akademisk utbildning inom HR-området eller motsvarande
  • erfarenhet av arbetsledning
  • goda språkkunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrift
  • digital och administrativ kunskap och erfarenhet.

Meriterande: 
Erfarenhet av att arbeta med förändringsledning, verksamhetsplanering genom olika metoder och system för planering och uppföljning. Erfarenhet av att arbeta inom biståndsbranschen eller en trosbaserad organisation.

Vad du får

Ett gott gäng på 30 kollegor som tillsammans jobbar för en bättre värld utifrån olika kompetenser. Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag och någon extra semesterdag och under den varmare säsongen tar vi gärna med matlådorna till bryggan här i Alvik.

Vi delar kontorslokaler tillsammans med ett flertal andra idéburna organisationer i en öppen och inbjudande kontorsmiljö, vilken ger möjlighet till givande och spontana möten och utbyten. Vi jobbar alltmer utifrån ett aktivitetsbaserat arbetssätt, där möjlighet att jobba från annan plats finns för 2-3 dagar per vecka. 

Anställning

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Vi hanterar ansökningar löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Vi önskar främja en jämn könsfördelning och en ökad mångfald på Svenska missionsrådet. 

Fackliga representanter 

Vi är anslutna till Arbetsgivaralliansen som tecknat kollektivavtal med Vision, Kommunal och Akademikerförbunden. Du är varmt välkommen att kontakta våra ordförande för Vision respektive Akademikerna.

Vision: Anna-Lena Hansson, anna-lena.hansson@smc.global, 08-453 68 66
Akademikerna: Julia Brandström, julia.brandstrom@smc.global, 08-453 68 24

www.smc.global/nyheter/jobba-med-oss/

Kontaktpersoner

Charlotta Norrby, Generalsekreterare
08 453 68 19
charlotta.norrby@smc.global

Du ansöker senast 2022-08-15 genom att klicka på knappen nedan.

LIKNANDE JOBB

Johannelunds...


Mer info
& Ansökan
Linköpings stift

Biträdande stiftsdirektor


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Rektor till förskola...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Biskopsadjunkt


Mer info
& Ansökan
Karlstads stift

Bebyggelseantikvarie –...


Mer info
& Ansökan
Linköpings stift

Fastighetschef 100%


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Områdeschef till...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Kyrkogårdschef till...


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Stiftsjurist till...


Mer info
& Ansökan
Visby stift