Som församling består vi av människor som du och jag. På samma sätt som vi människor är olika är församlingens olika kyrkor och delar det. Mycket beroende på vilka vi är som vill vara med och forma dem. Vi behöver inte vara lika. Vi är inte menade att vara lika. Men vi är alla bjudna till en gemenskap som är större än vi själva. Vi förenas genom längtan efter Guds kärlek och omsorg. Vi vill vara en oas av små och stora gemenskaper. Där kan du och jag vara viktiga pusselbitar. Tillsammans kan vi få bli del av en helhet i en värld som är brusten. Oavsett vem du är, vill vi erbjuda sammanhang där vi får träffa varandra och möta Gud – en Gud som befriar och bär.

Varbergs församling söker en ungdomsdiakon

Tjänsten är en projektanställning på 100 procent i 36 månader.

Under pandemin har ungdomar varit utsatta på många olika sätt. På kort tid har det skett stora och snabba förändringar inom skola, arbetsmarknad och fritid. Församlingen vill göra skillnad för ungdomar och unga vuxna i Varberg genom att långsiktigt utveckla stöd till denna grupp.

Församlingen vill möta ungdomars och unga vuxnas behov av samtalsstöd och existentiell hälsa genom att utveckla församlingens kontaktnät i samhället kring denna grupp, stärka konfirmandrekryteringen samt stärka församlingens arbete med konfirmander, ungdomar och unga ledare. 

Uppdraget blir att:

  • inventera behov och möjligheter att möta ungas behov av samtalsstöd och existentiell hälsa,
  • ge samtalsstöd till ungdomar och unga vuxna,
  • skapa och utveckla diakonalt motiverade sammanhang för unga, genom grupper eller öppen verksamhet,
  • vara en diakonal resurs i församlingens arbete med konfirmander, ungdomar och unga ledare.

Projektet drivs tillsammans med en musikpedagog på 30 procent som under perioden utvecklar nya sätt att nå ungdomar genom musik och pedagogik.  

Ansökan senast 29 maj

Ansökan skickas via Varbi.se och här kommer du åt den. 

Anställningsform: Projektanställning av en diakon eller liknande, 100 % i 36 månader 
Tillträde: Efter överenskommelse
Intervjuer: Genomförs 8 - 9 juni 

För mer information

Kerstin Arvidsson, arbetsledande diakon
0340-813 36, e-post

Fackliga ombud:
Ib Pihlblad, KyrkA
070 3-06 66 44, e-post

Jan Grundström, Vision
035-17 97 43, e-post 

LIKNANDE JOBB

Diakon till Uppsala...


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Diakonistrateg


Mer info
& Ansökan
Luleå stift

Diakon se hit!


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Varbergs församling...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Landeryds församling...


Mer info
& Ansökan
Linköpings stift

Vi söker en diakon på...


Mer info
& Ansökan
Karlstads stift

Diakon, inriktning ungdom


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Fängelsediakon till...


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Diakon/Socionom med...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift