Ny

Vi söker diakon (100%)

Växjö stift
Norrahammars församling är en församling inom Södra Vätterbygdens kontrakt i Växjö stift inom Svenska kyrkan och ligger i Jönköpings kommun. Församlingen utgör ett eget pastorat....
Norrahammars församling
Ny

Vikariat musikpedagog/pedagog 100%

Stockholms stift | 11 dagar kvar!
Västermalms församling är en stor och växande församling i Stockholm med stabil ekonomi och cirka 70 000 invånare, varav 51 % kyrkotillhöriga. Innerstadspuls, nybyggaranda och idylliska villakvarter präglar...
Västermalms församling
Ny

Vi söker komminister till Bollnäs och Rengsjö församlingar

Uppsala stift | 7 dagar kvar!
Bollnäs pastorat består av fyra församlingar, Arbrå-Undersvik, Hanebo-Segersta, Rengsjö samt Bollnäs församling. I pastoratet finns en kyrkogårds- och fastighetsavdelning samt ett administrativt kansli....
Bollnäs pastorat
Ny

Kyrkoherde

Strängnäs stift
Församlingen omfattar Nykvarns kommun i Stockholms län, med närhet till både Södertälje och Stockholm. Kommunen ökar i befolkningsunderlag pga. stor inflyttning och ett nytt centrum växer fram mitt emot...
Turinge-Taxinge församling
Ny

Kyrkomusiker till Ålidhems församling

Luleå stift
Svenska kyrkan i Umeå har 64 600 medlemmar, 180 anställda, hundratals ideella och förtroendevalda samt sex församlingar som samverkar. Det formella namnet är Umeå pastorat. Det finns också ett kansli med...
Svenska kyrkan i Umeå
Ny

Kantor till Umeå Maria och sjukhuskyrkan

Luleå stift
Svenska kyrkan i Umeå har 64 600 medlemmar, 180 anställda, hundratals ideella och förtroendevalda samt sex församlingar som samverkar. Det formella namnet är Umeå pastorat. Det finns också ett kansli med...
Svenska kyrkan i Umeå
Ny

Vi söker präst som är öppen för oväntade möten!

Göteborgs stift
Göteborgs domkyrkopastorat består av sex församlingar; Annedal, Domkyrko, Haga, Johanneberg, Tyska Christinae och Vasa, i centrala Göteborg. Här bor 75 000 människor och 60 000 personer har sitt dagliga arbete i...
Göteborgs domkyrkopastorat
Ny

Vi söker stiftsmusiker

Strängnäs stift
Strängnäs stift är en del av Svenska kyrkan med uppdrag att främja och utöva tillsyn över församlingarnas verksamhet. Stiftet omfattar 39 församlingar och 11 pastorat, där 34 församlingar...
Strängnäs stift
Ny

Församlingsdiakon

Stockholms stift
Vallentuna församling är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm, med närhet till Stockholm, Arlanda och skärgården. Här finns en attraktiv boende- och livsmiljö i en blandning av...
Vallentuna församling
Ny

Vi söker präst med fokus konfa och unga vuxna

Stockholms stift
Vallentuna församling är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm, med närhet till Stockholm, Arlanda och skärgården. Här finns en attraktiv boende- och livsmiljö i en blandning av...
Vallentuna församling
Ny

Vi söker präst (100%)

Uppsala stift
Rasbo pastorat är beläget drygt 18 km nordost om Uppsala och tillhör Uppsala stift, Uppsala kontrakt. Pastoratet har tre församlingar, Rasbo-Rasbokil, Stavby och Tuna med totalt cirka 5000 invånare. Vi är ett...
Rasbo pastorat
Ny

Präst till Växjö Domkyrka

Växjö stift
Svenska kyrkan Växjö har ca 53 000 medlemmar i 13 församlingar inom stad och på landsbygd. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare, ett hundratal förtroendevalda och ett stort antal ideella som arbetar vi för...
Svenska kyrkan Växjö
Ny

HR-specialist på Stockholms stiftskansli

Stockholms stift
Stockholms stift bildades 1942 och är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift. Här finns en mångfald av kulturell bakgrund, religionsutövning, sociala förhållanden, samlevnadsformer och kulturutbud.
Stockholms stift
Ny

Fritidsledare/pedagog 100%

Västerås stift
Hedemora Husby och Garpenbergs församling omfattar både stad och landsbygd och har en bred verksamhet med gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, diakoni och mission. Församlingen har flera körer, en pilgrimsled med...
Hedemora, Husby och Garpenbergs församling
Ny

Kyrkoherde

Lunds stift
Kvidinge församling finns mitt i det vackra nordvästra hörnet av Skåne. Närhet till natur och en historiskt intressant bakgrund utmärker vår landsbygdsförsamling. Här bor ca 2600 personer, varav 1800...
Kvidinge församling
Ny

Vi söker en pedagog, 50%

Lunds stift
Villie församling är en landsbygdsförsamling med ca 2100 medlemmar. Huvudorten är Rydsgård där tågen stannar. Församlingen har fem kyrkor: Villie, Slimminge, Örsjö, Solberga och Katslösa.
Villie församling
Ny

Kyrkomusiker 100%

Uppsala stift
Märsta pastorat består av de fyra församlingarna Husby-Ärlinghundra, Norrsunda, Skepptuna och Valsta. Vi välkomnar till gudstjänst och verksamhet i mångkulturell tätort, villastad och gammal jordbruksbygd....
Märsta pastorat
Ny

Kantor till Västerslättskyrkan

Luleå stift
Svenska kyrkan i Umeå har 64 600 medlemmar, 180 anställda, hundratals ideella och förtroendevalda samt sex församlingar som samverkar. Det formella namnet är Umeå pastorat. Det finns också ett kansli med...
Svenska kyrkan i Umeå

Vi söker en präst!

Lunds stift
Uppåkra församling ligger strax söder om Lund och är en växande församling. Här byggs det många nya bostäder och merparten av de som flyttar in och bor här är barn, unga och familjer vilket...
Uppåkra församling

Vi söker komminister till Almby församling

Strängnäs stift
Svenska kyrkan Örebro pastorat består av åtta församlingar med ett rikt och varierande församlingsliv. Vi har gemensamt kansli och kyrkogårdsförvaltning. Dessutom finns kursgården Solliden samt individ-...
Svenska kyrkan i Örebro