Kaplan "huspräst" 100%

Uppsala stift
Roslagens östra pastorat består av tio församlingar i östra delen av Norrtälje kommun. Församlingarnas uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Församlingarna har ca...
Roslagens östra pastorat

Kyrkomusiker 100%

Uppsala stift | 8 dagar kvar!
I Vendel-Tegelsmora församling finns tre kyrkobyggnader, Tegelsmora, Vendel och Örbyhus. Församlingen finns i en månghundraårig kulturbygd med en stark folkmusiktradition. Många småföretagare finns...
Vendel-Tegelsmora församling

Ungdomspedagog till Vaksala församling, Uppsala pastorat

Uppsala stift | 8 dagar kvar!
Svenska kyrkan Uppsala är de sex tätortsförsamlingarna i samverkan, och ansvarar också för Uppsala kyrkogårdar. Fem av församlingarna bildade 2014 Uppsala pastorat med gemensam styrelse och ledning. Tillsammans...
Svenska kyrkan Uppsala

Chefssekreterare till kyrkoherde och kyrkoråd, Uppsala pastorat

Uppsala stift | 5 dagar kvar!
Svenska kyrkan Uppsala är de sex tätortsförsamlingarna i samverkan, och ansvarar också för Uppsala kyrkogårdar. Fem av församlingarna bildade 2014 Uppsala pastorat med gemensam styrelse och ledning. Tillsammans...
Svenska kyrkan Uppsala