Komminister 100%

Strängnäs stift | 4 dagar kvar!
Södertälje ligger naturskönt mellan Östersjön och Mälaren. På västra sidan av kanalen finns Södertälje församling och på östra Östertälje församling. Nordväst...
Svenska kyrkan i Södertälje

Församlingsdiakon 100%

Strängnäs stift | 4 dagar kvar!
Södertälje ligger naturskönt mellan Östersjön och Mälaren. På västra sidan av kanalen finns Södertälje församling och på östra Östertälje församling. Nordväst...
Svenska kyrkan i Södertälje

Diakon - Samordnare 100%

Strängnäs stift | 4 dagar kvar!
Södertälje ligger naturskönt mellan Östersjön och Mälaren. På västra sidan av kanalen finns Södertälje församling och på östra Östertälje församling. Nordväst...
Svenska kyrkan i Södertälje

Bli präst i Hallsbergs församling

Strängnäs stift | 2 dagar kvar!
Hallsberg är det lilla sammanhanget mitt i stan. Med det menar vi att församlingen är överblickbar och hela tiden nära. Vi är cirka 15 anställda som delar samma arbetsplats vilket underlättar god...
Hallsbergs församling

Ledig tjänst: Komminister 100%

Strängnäs stift | 2 dagar kvar!
Flen, Helgesta-Hyltinge församling ligger mitt I Sörmlands hjärta, i Strängnäs stift. Vi är ett glatt arbetslag som under de kommande åren kommer att nyrekrytera på grund av pensionsavgångar. Om du...
Flen, Helgesta-Hyltinge församling

Kantor 100%

Strängnäs stift | 2 dagar kvar!
Stenkvista-Ärla församling är en landsbygdsförsamling i Rekarne kontrakt. I församlingen finns ca 2 400 tillhöriga. Församlingen har två 1700-tals kyrkor med tillhörande kyrkogårdar, en...
Stenkvista-Ärla församling