Församlingspedagog

Visby stift
Visby stift är Svenska kyrkans minsta stift, med cirka 36 000 medlemmar fördelade på 39 församlingar i tio pastorat på Gotland. Dessutom ingår i stiftet ett fyrtiotal församlingar runt om i världen inom...
Visby domkyrkoförsamling

Pedagog till Partille församling

Göteborgs stift | 8 dagar kvar!
Svenska kyrkan i Partille består av tre församlingar och kyrkogårdsförvaltning som tillsammans omfattar hela kommunen. I våra tre församlingar finns stor bredd i olika traditioner, uttryck och fokusområden...
Svenska kyrkan i Partille

Församlingspedagog 75-100% för ungdom

Västerås stift
Sala Norrby Möklinta pastorat ser möjligheter till utveckling och tillväxt i verksamheterna för och tillsammans med barn och familjer. Behoven och utmaningarna är många, liksom möjligheterna att möta dessa...
Sala-Norrby-Möklinta pastorat