Konsulent för andlig vård i Kriminalvården

Sverige, Stockholm
I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget...
Sveriges kristna råd (SKR)

Vi söker utvecklingsstrateg, för chefs- och ledarskap 100%

Lunds stift | 4 dagar kvar!
Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 106 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att...
Lunds stift

Biskopsadjunkt

Visby stift | 5 dagar kvar!
Visby stift är Svenska kyrkans minsta stift, med cirka 36 000 medlemmar fördelade på 39 församlingar i tio pastorat på Gotland. Dessutom ingår i stiftet ett fyrtiotal församlingar runt om i världen inom...
Visby stift