Vi finns i det sydvästra hörnet av det ljusaste Småland och Växjö stift. I våra församlingar vill vi forma en varm och familjär gemenskap, där människor kan känna sig välkomna och finna trygghet, glädje och stillhet. Gudstjänsterna är centrum i församlingslivet, där vi får möta vi Gud – himmelens och jordens Skapare - och hans Son Jesus Kristus i ordet (Bibeln) och sakramenten (dopet och nattvarden)! Vi önskar att våra gudstjänster ska vara en möjlighet till gemenskap, eftertanke och glädje – men även en hjälp att bearbeta bekymmer och sorg. I allt det vi gör vill vi visa att Jesus Kristus är svaret på människans djupaste behov och längtan!

Kyrkoherde

Kyrkoherde i Traryd-Hinneryds pastorat
med tillträde hösten 2024 eller enligt överenskommelse.

Vi söker dig med en positiv och kreativ inställning till människor, livet och arbetet.
Du är rotad i klassisk kristen tro och Svenska kyrkans andliga tradition.
Vi ser gärna att du är positiv till andlig förnyelse i kyrkan.
Om du kan leda sång och musik är det ett plus, liksom datorvana och erfarenhet av informationsarbete.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Pastoratets målsättning (enligt församlingsinstruktionen)

Kallelse och sändning

Kyrkan är en trons gemenskap, öppen för den sökande och utsänd till att i ord och handling förkunna den treenige Guden – Fadern, Sonen och den helige Ande – i dialog med omvärlden.
Kyrkan är Kristi kropp och vårt huvud är Jesus Kristus, som kallar oss till tro och bygger upp oss till sin kropp genom en levande liturgi – och förnyar oss genom sitt Ord och Kyrkans sakrament.

Vi som samlas till gudstjänst i Traryds, S:t Andreas och Hinneryds kyrkor är en öppen och mångkulturell gemenskap av människor.
Vår längtan är att Jesus Kristus ska bli känd, trodd, lydd och älskad.
Vi vill vara öppna för den Helige Andes ledning, tilltal och gåvor.

Vi vill förmedla Guds kärlek till dem som söker och till dem som är utsatta i världen. Vi vill att vänskap, lyhördhet och frimodighet ska känneteckna vår gemenskap. Genom bön vill vi lyssna in vad Gud har för planer för vårt arbete i pastoratet.

Framtidsvision

Att vårt pastorat ska få vara en plats där alla människor har möjlighet att finna en levande tro på Gud och möta en gemenskap där de är sedda och känner sig välkomna, samt finner trygghet, glädje och stillhet oavsett bakgrund.
Att alla människor i pastoratet nås av evangeliet om Jesus Kristus samt utmanas att leva i ett aktivt lärjungaskap (Matt 28:18-20; Mark 16:15; Luk 24:46-48).

Att alla människor i pastoratet ska finna, och leva i, en kärleksfull kristen gemenskap där de får växa och bevaras i tron genom Ordet och sakramenten för att en gång få möta sin Herre i den himmelska härligheten.

Sammanhang

Traryd-Hinneryds pastorat består av Traryds och Hinneryds församlingar med ca 1 650 respektive ca 400 medlemmar. I arbetslaget ingår komminister, kantor, församlingsassistent, barnledare, kamrer och vaktmästare, totalt fjorton personer. Dessutom finns ett stort antal engagerade ideella medarbetare.

I Traryds församling finns tätorterna Traryd med 0-6-skola och Strömsnäsbruk med 0-9-skola. Båda har förskolor. I Markaryd finns gymnasium. I kommunen finns ett rikt ekumeniskt samarbete med de kyrkor och församlingar som verkar här.

Tjänstens innehåll i stora drag:

 • Kyrkoherden leder och organiserar verksamheten i pastoratet i överensstämmelse med fastställda
  planer och budget
 • Som arbetsledare för all personal håller kyrkoherden bl a lönesamtal, PU-samtal och leder
  personalmöten
 • Leda gudstjänster och kyrkliga handlingar i pastoratet samt bedriva själavård och undervisning
 • Samverka med förtroendevalda, i synnerhet kyrkorådets ordförande. Delta i sammanträden med
  kyrkorådets arbetsutskott. Kyrkoherden är föredragande inom förtroendemannaorganisationen.
 • Vara ledamot i kyrkorådet och något av församlingsråden
 • Samverka med övrig personal.

Nu gällande befattningsbeskrivning kan översändas på begäran.

Varaktighet: Tillsvidareanställning.
Omfattning: 100 % på dagtid, kvällstid och helger.
Tillträde: hösten 2024 eller enligt överenskommelse.
Tjänsteställe: Traryd. Tjänstgöring på andra platser inom pastoratet förekommer. B-körkort och tillgång till bil förutsätts.

Möjlighet finns att hyra och bo i tjänstebostad, prästgården ligger intill Hinneryds kyrka.

I vår lönepolicy värderar vi gott bemötande, samarbetsförmåga, förmåga att dela med sig av kunskap, erfarenhet och information samt kvalité och noggrannhet på utfört arbete.

Mer information

Kyrkoherde Mikael Nilsson (0433-250 04 eller 073-201 83 12)
Kyrkorådets ordf Torsten Johansson (070-627 37 38).

Facklig företrädare

Madelene Grunnesjö, KyrkA (072-721 95 73).

Mer information om pastoratet finns på hemsidan www.kyrktorget.se/trarydhinneryd, verksamheten går också att följa på vår Facebook-sida.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 26 augusti 2024

Adress:
Traryd-Hinneryds pastorat
Kyrkvägen 9
287 72 Traryd

 • Bifoga fullständiga ansökningshandlingar (se nedan), referenser och gärna löneanspråk.
 • Märk kuvertet Kyrkoherdetjänst – ansökan.
 • Bifoga CV och fullständiga ansökningshandlingar i bestyrkta fotokopior (enl domkapitlets riktlinjer). Den som efter intervjuer erbjuds anställning ska visa ett utdrag ur belastningsregistret.

Välkommen med din ansökan!

LIKNANDE JOBB

Kyrkoherde


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Kyrkoherde


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift

Vi söker kyrkoherde


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Kyrkoherde


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift

Kyrkoherde 100%


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift