Församlingspedagog 75-100% för ungdom

Västerås stift
Sala Norrby Möklinta pastorat ser möjligheter till utveckling och tillväxt i verksamheterna för och tillsammans med barn och familjer. Behoven och utmaningarna är många, liksom möjligheterna att möta dessa...
Sala-Norrby-Möklinta pastorat