Ny

Vi söker kyrkoherde 100%

Lunds stift
Brösarp-Tranås församling består av sju små lokala enheter som blivit ett, där vi i församlingens arbete försöker slå vakt om varje litet sammanhang. Här finns sju kyrkor, varav fyra...
Brösarp-Tranås församling
Ny

Vi söker en kyrkoherde

Lunds stift
Svenska kyrkan Kristianstad (Kristianstads pastorat) består av två församlingar, Heliga Trefaldighet och Norra Åsum med 4 kyrkor, 1 kapell, 3 församlingshem, 5 kyrkogårdar och krematorium. Vi arbetar som ett team...
Svenska kyrkan Kristianstad

Vi söker komminister 100%

Lunds stift | 13 dagar kvar!
Källstorps församlingscentrum ligger i Smygehamn vid Smygehuk. Församlingen har 9 kyrkor belägna i Smygehamn och byarna runt omkring. I Källstorps församling är ungefär 3 800 kyrkotillhöriga....
Källstorps församling

Vi söker komminister på 100%

Lunds stift | 9 dagar kvar!
Vi är en engagerad församling, naturskönt belägen i nordöstra delen av Ängelholms kommun. Vi har 3 kyrkor, ca 5800 invånare, varav ca 4200 kyrkotillhöriga. Församlingen har ett levande...
Munka Ljungby församling

Vi söker en sjukhuspräst

Lunds stift | 5 dagar kvar!
Svenska kyrkan Kristianstad (Kristianstads pastorat) har drygt 50 anställda med 2,5 prästtjänster placerade inom Sjukhuskyrkan vid Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) som är ett akutsjukhus. Pastoratet består av...
Svenska kyrkan Kristianstad

Komminister 100% sökes till Lunds östra stadsförsamling

Lunds stift | 12 dagar kvar!
Vi är en kyrka med gudstjänsten i centrum och är med vid livets alla skeden; dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbetar för fred, försoning,...
Svenska kyrkan i Lund

Fastighets- och kyrkogårdschef 100%

Lunds stift | 12 dagar kvar!
Församlingen sträcker sig från Ö Vemmerlöv i norr till Skillinge i söder, från Hannas i väster till Tommarp i öster.
Gärsnäs församling