Örby-Skene församling är ett enförsamlingspastorat som ligger i Marks och Kinds kontrakt i Göteborgs stift och som tillsammans med Kinna utgör centralorten i Marks kommun. I församlingen bor det ca 10 000 personer varav ca 60% är medlemmar. Församlingen har 3 kyrkor; Örby, Skene och Svenasjö, och är uppdelad i två distrikt. Arbetslaget består av 25 personer (varav 2 är kyrkomusiker), som tillsammans med många ideella medarbetare är engagerade i församlingens liv på olika sätt. Vi gläds över ett rikt, engagerat och mångfacetterat församlingsliv i alla åldrar, där söndagens välbesökta gudstjänster utgör navet.

Ungdomsledare 100%

Vi söker dig som vill och längtar efter att få vara ungdomsledare i en spännande och levande församling, där du får hjälpa och inspirera barn, ungdomar och unga vuxna att växa i sin tro på Jesus Kristus.

Vi gläds över ett rikt, engagerat och mångfacetterat gudstjänst- och församlingsliv i alla åldrar, där arbetet med barn och ungdomar är prioriterade områden. I församlingen finns bland annat en ungdomsgrupp, flera konfirmandgrupper och många grupper för barn. I prästgården bedrivs ett ungdomsarbete med unga volontärer. I ungdoms- och konfirmandarbetet arbetar ungdomsledaren tillsammans med vår ungdomspräst. Ett gott ekumeniskt samarbete finns med frikyrkorna i kommunen.

Vi söker dig som:

  • Tycker om att arbeta med barn och ungdomar och vill dela med dig av din tro
  • Vill utveckla och uppmuntra arbetet bland unga ledare
  • Är utåtriktad, social och kreativ
  • Sätter Jesus i centrum och vill hjälpa fler att lära känna Honom 
  • Trivs att arbeta i team och tillsammans med många ideella medarbetare
  • Ser församlingen som en stor gemenskap där alla bidrar med sina gåvor och personligheter.

Vi ser också fram emot att höra dig berätta om vilka specifika gåvor du har och hur de kan komma till uttryck i vår församling.

Tillträde: 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. 

Är du nyfiken på att veta mer om oss?

Kontakta kyrkoherde Fredrik Gyllensvärd, tel. 0705-80 90 45 eller kyrkorådets ordförande Martin Svensson, tel. 0733-64 23 57.

Sista ansökningsdag är 18 april 2023

Ansökan skickas via post eller mail till:

Örby-Skene församling
Skenevägen 5
511 31 Örby 

eller orbyskeneforsamling@svenskakyrkan.se.