Sofia församling är en del av Svenska kyrkan och en av fyra församlingar i Södermalms kontrakt. Församlingen har ca 20 000 medlemmar av ca 40 000 invånare. 2002 invigdes Sjöstadskapellet i den växande stadsdelen Hammarby Sjöstad. Församlingen har många medarbetare; ett stort antal ideella och ca 30 anställda. Församlingen har två kyrkor, Sofia kyrka i Vita Bergen och Sjöstadskapellet i Hammarby Sjöstad som båda nyligen genomgått omfattande ombyggnads- och renoveringsarbeten. Dessutom ingår Fryshuskyrkan som är en del av Fryshuset, en av landets största samlingsplatser för ungdomar, i församlingen.

Kyrkomusiker 100%, tillsvidaretjänst

Sofia församling är en växande församling på Södermalm och i Hammarby sjöstad, som månar om både tradition och förnyelse. I församlingen finns två distrikt och nu söker vi en kyrkomusiker till Sjöstadens distrikt. Läs mer om församlingen längst ner på sidan »

I tjänsten ingår orgelspel vid gudstjänster och musikaliskt arbete med barnkörer och vuxenkör. Du har ansvar för kapellets musikgudstjänster och lunchkonserter. För gudstjänster och kyrkliga handlingar behöver du ha god kompetens i orgelspel. Viss tjänstgöring i Sofia kyrka med dess stora kyrkorgel ingår. Det finns en upparbetad körverksamhet för framför allt för barn och unga enligt körtrappsmodell, samt en blandad vuxenkör om cirka trettio personer. Inför större konserter, barnkörkonserter och högtider finns en tradition av samarbete med övriga musiker och körer i församlingen, till exempel vid julkonserterna i Sofia kyrka.

Du kommer att ingå i ett distriktsarbetslag som består av präster, pedagoger, diakon och kapellvärd samt ideella. Du kommer även att ingå i musikarbetslaget som består av ytterligare fyra musiker.

Hammarby sjöstad kännetecknas av positiv ”nybyggaranda” och intresset för kyrkans musikliv är mycket stort. Samarbetet med andra aktörer så som skola, äldreboende, hembygdsförening, kulturförening etc fungerar väl och är en del av församlingens verksamhet. Verksamheten i kapellet präglas av flexibilitet och lyhördhet inför församlingsbornas behov.

I tjänsten ingår helgtjänstgöring och viss lägerverksamhet.

Vi söker dig som:

  • Som lägst har en kyrkomusikalisk utbildning på nivå C (kyrkokantor) och som har god kompetens i orgelspel.
  • Tycker om att arbeta med människor i alla åldrar och gärna har erfarenhet av att leda barnkör
  • Är mångsidig, flexibel och kreativ
  • Tycker om att arbeta både självständigt och i team och kan samarbeta med både anställda och ideella medarbetare.
  • Är medlem i Svenska kyrkan och delar Svenska kyrkans tro och värderingar.

Tjänsteställe är Sjöstadskapellet. Tjänsten är heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde 14 augusti eller efter överenskommelse.

Kontakt och frågor

Åsa Jakobsson, distriktsledare, tel 08-615 31 55 eller Henrik Arlestrand, musikdirektör, tel 08-615 31 29.

Skicka din ansökan till sofia.forsamling.ansokningar@svenskakyrkan.se senast den 31/3. Vi tar endast emot ansökningar per mail. Vänligen kontakta oss om du inte inom tjugofyra timmar fått ett svarsmeddelande. Intervjuer sker den 18/4. Vid intervjuerna tillämpas färdighetsprov.

Mer om Sofia församling

Ekumeniskt arbete och religionsdialog är viktigt för oss i den anda av öppenhet som Sofia församling värnar om. Gudstjänstlivet präglas av en stor lekmannamedverkan med gudstjänstgrupper som tillsammans med präst och musiker planerar och genomför gudstjänsterna. Församlingens musikliv med ca 20 körer och ca 500 korister i alla åldrar är mycket positivt uppmärksammat även utanför församlingens gränser.

Sofia församling bedriver ett omfattande diakonalt arbete som inbegriper såväl traditionella träffpunkter för äldre, samverkan kring diakonalt café på Södermalm för utsatta samt diakonalt arbete bland ungdomarna på Fryshuset. 

I församlingen finns många konfirmander och en stor barnverksamhet. Sofia församling driver två öppna förskolor, ett flertal barnkörer, föredragskvällar och andra mötesplatser för barn och föräldrar. Det finns ett bra samarbete med skolorna där vi utvecklar nya samverkansformer kring tro och livsfrågor.

LIKNANDE JOBB

Är du vår nya musiker?


Mer info
& Ansökan
Västerås stift

Kyrkomusiker 100%


Mer info
& Ansökan
Växjö stift

Musiker 100%


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Vi söker en kyrkomusiker


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Kyrkomusiker 100%


Mer info
& Ansökan
Växjö stift

Kyrkomusiker 80%


Mer info
& Ansökan
Lunds stift

Vi söker kyrkomusiker


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift

Kyrkomusiker 100%


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Musikpedagog 100% sökes


Mer info
& Ansökan
Lunds stift