Pastoratet bildades 2014 och består av Jukkasjärvi, Karesuando och Vittangi församlingar. Alla församlingar präglas av väckelserörelsen som vuxit fram här, vilken är en del av den kyrkliga fromhetstradition som är stark inom de tre församlingarna. Det finns ett starkt ekumeniskt samarbete inom pastoratet. I församlingarna firas ett omfattande gudstjänstliv med olika inriktningar alltifrån vanlig gudstjänst, högmässa, musikgudstjänster och andakter på äldreboenden. Gudstjänsterna hålls i kyrkorna, kapellen och bönehusen. Kapellen och bönehusen används aktivt och drivs av stiftelser. Kiruna pastorat arbetar med utmaningen att få tre olika församlingar att känna samhörighet och enhet, samtidigt som de ska kunna behålla sin identitet och särart.

Församlingsherde till Karesuando församling

Kiruna pastorat rekryterar nu en församlingsherde med placering i Karesuando församling. Församlingsherden ingår i pastoratets ledningsgrupp och ansvarar på kyrkoherdens delegation för församlingens arbete inom den grundläggande uppgiften – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Se vidare tjänstebeskrivning efter församlingspresentationen. 

Vi är en liten församling med ett aktivt församlingsliv. Att ta hand om våra församlingsbor kommer alltid på första plats i vår verksamhet. Församlingen och dess anställda är kallade för att synas och förkunna evangeliet i samhället och vara tillgängliga för människorna i deras glädje och sorger. 

Karesuando församling har en viktig plats i människors liv i våra trakter, och kyrkan ska vara där den mest behövs. Mitt bland folket. Då församlingen består av flera byar med olika språkminoriteter vill vi att budskapet om Kristus ska höras här överallt, och på de språk människor talar. 

Karesuando församling 

Karesuando är den nordligaste av Kiruna pastorats tre församlingar, mycket stor till ytvidden och den minsta till befolkningsstorleken, endast ca 950 invånare. Karesuando församling gränsar till både Finland och Norge och kontakterna mellan dessa länders befolkningar har varit livliga på många områden. 

Utveckling och påverkan sker inom flera olika områden såsom kyrklig tradition, språkförhållanden, familjebildning, handel och kultur etc. Karesuando församling är en mångkulturell bygd vars befolkning är aktivt fyrspråkig i samiska, meänkieli, finska och svenska. Finska och samiska är de vanliga vardagsspråken. Andelen samisktalande utgör nära hälften av församlingsborna. 

Arbetsplatserna inom församlingen är kommunen, Eliassons kötthall, Svenska kyrkan och ett antal mindre företag som präglas av bland annat renskötsel och turism samt föreningar. Karesuando har förskola, F-9 skola, sameskola F-6, och samisk förskola. 

Särdrag för församlingen är den lekmannaledda väckelsekristendomen som står för en lång och obruten traditionslinje med rötterna i 1800-talets väckelse. Utöver söndagliga gudstjänster samlar Karesuando kyrka ännu idag stora skaror till stormöten under jul och påsk och under pingst och allhelgona i byn Kuttainen. Många kommer även från Norge och Finland. Under året är det ett flertal välbesökta friluftsgudstjänster runtom i församlingen. 

Också speciellt för Karesuando församling är de fyra arbetskretsarna Karesuando, Kuttainen, Mertajärvi och Idivuoma där många människor deltar i kyrkliga verksamheter. Församlingsborna har en stark anknytning till kyrkan och ett grundat förtroende för dess verksamhet och ledare. 

Möten i Karesuando 

Vid gränsälven Muonio älv nordligast i Sverige, i hjärtat av Sápmi, ligger Karesuando/Gárasavvon. När du står vid kyrkan ser du långt in i Finland och landskapet är öppet med vida horisonter. 

I väster böljar låga fjällåsar och på svenska sidan av gränsen är det nära tio väglösa mil från Karesuando till Norge. 

Om du möter en ortsbo i skogen eller på fjället och ber om en beskrivning av bygden kommer naturen och miljön nästan alltid först:

Naturen här är så fantastisk att du måste uppleva den själv! Vår miljö är så fin och vi vet fortfarande när de olika årstiderna börjar och slutar. 

Om du är intresserad av flora och fauna har du kommit helt rätt och är du sportfiskare kan vi fresta dig med lax, öring, röding och harr. För att inte tala om massor av stora abborrar och gäddor! 

Vi kan med säkerhet lova dig midnattssol och norrsken och lämnar även snögaranti från november till juni… 

Invid församlingshemmet i Karesuando står fortfarande det lilla grå huset, eller pörtet som man säger häruppe, där prästen, botanikern och författaren Lars Levi Laestadius bodde. 

Karesuando församling är starkt präglad av den andliga tradition som har sitt ursprung i den väckelsekristendom där han var förgrundsgestalt. 

Utmärkande för församlingen idag är dess stora andel medlemmar i Svenska kyrkan och även höga andel konfirmander. Det föds många barn i Karesuando med kringliggande byar och gruppen i åldrarna 0-19 år är stor. Barn- och ungdomsverksamheten inom Karesuando församling är omfattande och väl fungerande. 

Fråga någon i Karesuando om hur den vill att en präst ska vara, och du får snart höra: 

Vi vill ha en präst som verkligen vill vara präst och engagerar sig i delarna gudstjänst, diakoni och mission. Människorna här i våra byar längtar efter en präst som kommer och verkligen satsar och arbetar för ett levande församlingsliv i hela området. Bostad har vi självklart ordnat, och Karesuando församling måste ju vara paradiset för en präst! 

Tjänstebeskrivning 

Till församlingsherdetjänsten i Karesuando församling söker vi dig som: 

  • är engagerad, positiv och har visioner. 
  • står stadigt och vet vart vi ska. 
  • kan se helheten, men också det lilla och den enskilde. 
  • har ett flertal års erfarenhet som präst i församlingsarbete 
  • vill vara med och utveckla Svenska kyrkans arbete i Karesuando församling 
  • gärna har några års erfarenhet av arbetsledning 
  • kunskaper i nordsamiska och finska är meriterande

Övrigt 

Vi vill att du har körkort B
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Tillträde efter överenskommelse 

Ansökan

Ansökan med sedvanliga ansökningshandlingar ska vara oss tillhanda till postadress:

Kiruna pastorat
Finngatan 1
981 31 Kiruna

Alternativt via e-post till: kiruna.pastorat@svenskakyrkan.se

För mer information

Kyrkoherde, Lena Tjärnberg
0980-678 02, lena.tjarnberg@svenskakyrkan.se

Fackligt ombud KyrkA, Peter Werner
0911-27 41 15, peter.werner@svenskakyrkan.se

LIKNANDE JOBB

Präst med inriktning...


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Vi söker komminister


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Vi söker en...


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift

Prästvikariat (100%)


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Garnisonspräst, 100%


Mer info
& Ansökan
Luleå stift

En komminister sökes!


Mer info
& Ansökan
Skara stift

Komminister sökes!


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Präst 100%


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Präst till Växjö...


Mer info
& Ansökan
Växjö stift