Bälingebygdens församling ligger drygt en mil norr om centrala Uppsala. Tätorterna Bälinge och Lövstalöt präglas av inflyttning av främst barnfamiljer. Församlingen bildades i januari 2010 då fyra församlingar blev en. Det var Bälinge, Börje, Jumkil och Åkerby församlingar som efter flera års process beslöt att gå samman. I församlingen ryms en rik historia bland annat som ärkebiskopens prebende. Den siste prebendekyrkoherden var Nathan Söderblom.

Kyrkoherde

Är du vår nya herde? Sök tjänsten så tar vi gemensamt reda på det!

Vår kyrkoherde ska:

  • Tillsammans med förtroendevalda styra församlingens arbete och utveckling. Arbetet med visioner och strategier är en del i detta.
  • Leda våra medarbetare - anställda och ideella - i arbetet. Vi ser behov av ett tydligt ledarskap som är inkluderande, delegerande och lyssnande.
  • Vara en ledare som kan bidra med teologisk fördjupning och med öppenhet möta och utveckla samtal kring livsfrågor.

Vi kommer att fästa stort avseende vid dina personliga egenskaper! 

I församlingens liv är gudstjänsten den punkt där vi kan mötas. Att gudstjänsten ska upplevas relevant och angelägen för fler är ett prioriterat område. Våra gudstjänster ska präglas av ett rikt musikliv med körmedverkan i olika former. Under lång tid har arbetet med barn och unga varit prioriterat i församlingen. Det finns i dag ett stort antal barngrupper, en stor ungdomsgrupp och många unga ledare, särskilt inom konfirmandverksamheten. Allt detta hade inte varit möjligt utan engagerade medarbetare, förtroendevalda och ideella.

Mera information finns på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/balinge/kyrkoherde-rekrytering 

Formella krav:

  • Prästvigning godkänd av Svenska kyrkan.
  • Kyrkoherdeutbildning eller erfarenhet som domkapitlet bedömer likvärdig.

Så ansöker du

Ansökan med personligt brev, CV och referenser senast den 3 maj till: balingebygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

eller

Bälingebygdens församling
Bindarvägen 10
743 81 Bälinge

Intervjuer äger rum 13-15 maj, Bindarvägen 10, 743 81 Bälinge.

Vid frågor

Kyrkorådets ordförande Erik Klang, 070-695 58 74
Personalrepresentant i rekryteringsgruppen, organist Lennart Bergbom, 070-314 99 69

LIKNANDE JOBB

Vi söker kyrkoherde


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Vi söker ny kyrkoherde...


Mer info
& Ansökan
Skara stift

Kyrkoherde


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Kyrkoherde


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift