Fresta församling är en av tre församlingar i Upplands Väsby kommun. Församlingen består i huvudsak av villa- och radhusbebyggelse och ligger öster om E4:an mellan Hammarby och Vallentuna församlingar. I den idylliska lilla kyrkbyn ligger vår medeltidskyrka omgiven av kyrkogård, församlingshus och den gamla klockarstugan. Vi är ett arbetslag om ca 16 personer. Vi har ett rikt musikliv och många körer. En särskild profil utgörs av Fresta kyrkodansare som samlar deltagare i alla åldrar till dans i gudstjänst. Fresta är en kulturhistoriskt rik bygd där Heliga Birgitta inspirerat bland annat till vår pilgrimsled, Birgittavandringen. Församlingen har ett utvecklat skolarbete med många klasser på besök under flera tider på året. Du har ditt arbetsrum i Fresta församlingsgård tillsammans majoriteten av medarbetarna.

Präst med fokus på gudstjänstlivet

I tjänsten ligger ett ansvar för området gudstjänstliv. (insert?) Du har ett uppdrag att särskilt hjälpa oss se, utveckla och främja gudstjänsten och livet i och runt denna. 

Du har kanske ett särskilt intresse för predikokonsten, fördjupnings- och undervisningsfrågorna.  Du driver och utvecklar församlingens arbete mot ökad undervisning och fördjupning och tar ett relevant grepp kring de vuxenkontakter vi redan har. Kaplanskap i vårt pilgrimsarbete är  sådant vi just nu behöver att du tar dig an, en verksamhet som bär stora möjligheter att utveckla ovan nämnda grundläggande uppgifter.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar i samarbete med våra engagerade musiker är naturligtvis också löpande uppgifter. Detta är för oss viktiga tillfällen att möta våra församlingsbor i situationer där frågor om vad som är viktigt i livet blir extra relevanta.

För helhetens bästa är du beredd att ta itu med det som i övrigt kan behövas i församlingsarbetet.  
Välkommen till en bred tjänst som kan komma att utvecklas och anpassas utifrån dig och dina gåvor.

Frågor och ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 15 augusti till fresta.forsamling@svenskakyrkan.se
Tillträde enligt överenskommelse. 

För frågor om tjänsten:
Staffan Eklund, kyrkoherde
tel 08-594 105 21staffan.eklund@svenskakyrkan.se

Facklig representant
KyrkA: Rebecca Söderblom, rebecca.soderblom@kyrka.se 
08-442 51 73

LIKNANDE JOBB

Vi söker en präst till...


Mer info
& Ansökan
Luleå stift

Arbetsledande...


Mer info
& Ansökan
Visby stift

Vi söker komminister...


Mer info
& Ansökan
Karlstads stift

Komminister i...


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift

Präst med fokus på ungdom


Mer info
& Ansökan
Stockholms stift

Komminister 100%


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift

Präst och områdeschef...


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Komminister till...


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Präst 100 %...


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift