Halmstad kommun har cirka 100 000 invånare, varav drygt 48 052 (2019) är bosatta i Halmstads församling, varav 24 290 tillhör Svenska kyrkan. Halmstads församling arbetar i tre områden. S:t Nikolai/Olaus Petri, Kärleken/Holm/Övraby och Martin Luther/Andersberg.

Vi söker barnpedagog 100%

Halmstads församling söker en barnpedagog för barn 0-6 år till Martin Luther/Andersberg.

Halmstads församling är uppdelat i tre områden, Martin Luther/Andersberg är beläget i östra delarna av Halmstad. Arbetslaget har ett gott klimat, stor samlad erfarenhet och fullt av idéer och nytänk. I anslutning till kyrkan finns en av församlingens förskolor som vi har ett mycket gott samarbete med.

Vi söker dig som:

  • Vill bygga upp och utveckla församlingens arbete bland barn och unga. 
  • Är driven, glad och positiv. 
  • Är öppen för att prova olika vägar för att nå nya grupper. 
  • Vill hitta och samverka med andra aktörer i samhället. 
  • Kan arbeta självständigt samtidigt som du också ser dig som del i ett sammanhang. 
  • Har en tydlig struktur, god planering och god framförhållning i ditt arbete.
  • Du kommer i din tjänst att ansvara för den öppna förskoleverksamheten och annan barnverksamhet 0-6 år i Martin Luthers kyrka. Du ingår vidare i kategorigruppen 0–18 år, tillsammans med våra andra pedagoger där vi stöttar varandra i de grupper som finns.

För tjänsten gäller, förutom att planera och bedriva den dagliga öppna förskoleverksamheten, att samverka med förskolan och medverka i vissa av kollegernas grupper. Du ska även planera inför aktiviteter under skollov och tillsammans med övriga i arbetslaget utforma verksamheten. Viss lägerverksamhet och arbete under kvällar och helger kan förekomma. 

Vi vill att du är utbildad förskollärare eller har annan pedagogisk utbildning med erfarenhet av åldrarna 0-6 år eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Musikalisk kompetens är en merit. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är önskvärt.

Vi vill att du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess tro och värderingar.

Tillträde snarast efter semesterperioden.

Information om tjänsten lämnas av:

Maria Jälmsjö 035-282 21 37
Diakon & Områdeschef Martin Luther/Andersberg

Håkan Wallentin 035-282 21 24
HR ansvarig

Facklig representant:

Stefan Lindblom, Sveriges lärare 031-17 98 77

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-06-16. 
Urval kommer att ske löpande. 

Ansökan skickas till:

Halmstads församling,
Box 261
301 07 Halmstad 

Eller halmstads.forsamling@svenskakyrkan.se