Halmstad kommun har cirka 100 000 invånare, varav drygt 48 052 (2019) är bosatta i Halmstads församling, varav 24 290 tillhör Svenska kyrkan. Halmstads församling arbetar i tre områden. S:t Nikolai/Olaus Petri, Kärleken/Holm/Övraby och Martin Luther/Andersberg.

Vi söker sjukhuspräst

Hallands sjukhus i Halmstad.

Sjukhuskyrkan vid Hallands sjukhus i Halmstad har en mycket stark och positiv plats både bland sjukhusets personal och i församlingarna. Sjukhuskyrkan drivs ekumeniskt och genom den mycket uppskattade beredskapen där många präster, diakoner och pastorer medverkar kan sjukhuskyrkan finnas till hands dygnet runt, året runt. Beredskapen är en service gentemot sjukhuset men också gentemot polis och räddningstjänst. När vår nuvarande sjukhuspräst blir arbetsledare i Halmstads församling söker vi en efterträdare som tillsammans med sina kollegor inom sjukhuskyrkan kan bära vidare och utveckla den goda verksamheten.

Tjänsten innebär deltagande i arbete med patienter, anhöriga och personal.

Den kräver stor flexibilitet och förmåga att arbeta i team och möta människor i svåra krissituationer. I tjänsten ingår bland annat sjukbesök, enskild själavård, gudstjänst- och andaktsliv, avsked i samband med dödsfall samt undervisning och annan verksamhet i relation till sjukhusets personal. Dessutom ingår helgberedskap och viss gudstjänstmedverkan i S:t Nikolai kyrka. Arbetsteamet är ekumeniskt och består förutom sjukhusprästen av sjukhusdiakon och frikyrkopastor. Sjukhusprästen ingår i församlingens prästkollegium och har kyrkoherden som arbetsledare.

Kvalifikationer

Sökande ska vara präst i Svenska kyrkan, det är meriterande med tidigare erfarenhet inom sjukhuskyrkan eller annat arbete inom sjukvården. Vi förutsätter erfarenhet av själavårdsarbete.

Lön enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar lämnas av:

Sjukhuspräst Ami Sundberg Janåker
070-646 51 37

Sjukhusdiakon Elisabet Kling
070-217 48 30

Sjukhuspastor Henrik Korslind
070-646 51 39 

Kyrkoherde Lars Björksell
035-282 20 09

HR-ansvarig Håkan Wallentin
035-282 21 24

Facklig representant

Ammi Jonsson, KyrkA
ammi.jonsson@kyrka.se
031-761 93 74

Ansökan

Skicka din ansökan och ditt CV till:

Halmstads församling
Box 261
301 07 Halmstad

eller på mail: halmstads.forsamling@svenskakyrkan.se

senast 30 maj 2024. 

LIKNANDE JOBB

Präster, se hit!


Mer info
& Ansökan
Göteborgs stift

Präst med inriktning...


Mer info
& Ansökan
Växjö stift

Vi söker präst 100%


Mer info
& Ansökan
Växjö stift

Vi söker en sjukhuspräst


Mer info
& Ansökan
Härnösands stift

Församlings- och...


Mer info
& Ansökan
Västerås stift

Präst med inriktning...


Mer info
& Ansökan
Växjö stift

Vi söker två...


Mer info
& Ansökan
Uppsala stift

Vi söker en präst som...


Mer info
& Ansökan
Luleå stift

Ledig tjänst:...


Mer info
& Ansökan
Strängnäs stift